top of page

אשפוז כלבים וחתולים

החלמה מהירה של בעל חיים חולה מושגת לרב בסביבה אוהבת ומוכרת – בביתו ולצד בני משפחתו.
למרות זאת, קיימים מצבים בהם בעל החיים זקוק להשגחה רפואית צמודה לאורך כל שעות היממה.

במקרים כמו חסימה בדרכי השתן, התאוששות לאחר ניתוחים מורכבים, הרעלות והכשות נחש, יש צורך באשפוז, מעקב וטיפול צמודים.

אשפוז כלבים וטרינרית דר שלומית פרנס.jpg

בעל החיים נבדק ועובר ניטור קבוע של מצבו - נבדקים מדדים חיוניים, כמו: קצב ואופן הנשימה, דופק וחום. כמו כן מתקיים מעקב אחר כמויות שתיה, עשיית צרכים ועוד.

בעל החיים המאושפז זוכה לטיפול המותאם למצבו. הטיפולים כוללים: חימום, מתן נוזלים, טיפול תרופתי בהתאם לצורך, והזנה באמצעים שונים בהתאם למצבו.

האשפוז מתקיים בתאי אשפוז חדישים, מרווחים, נקיים ומרופדים בשמיכות. כל זאת בתנאים ביתיים נוחים ושקטים ככל שניתן.

אשפוז וטרינרי דר שלומית פרנס.jpg

משך האשפוז משתנה מטיפול לטיפול ונע בין מספר שעות למספר ימים.

 

עדכון מצבו של בעל החיים נמסר בצורה רציפה, במהלך כל תקופת אשפוזו. כמו כן - ניתן לבקרו במהלך היום, בתאום.

bottom of page